BEST 2018 : การแข่งขันพัฒนาระบบตรวจสอบการคัดลอกเอกสารอัตโนมัติ

เป็นการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย โดยกำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมตรวจหาข้อความที่มีการคัดลอกในเอกสารต้องสงสัย (Suspicious document) ผู้จัดการแข่งขันได้จัดเตรียมคลังเอกสารไว้ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคลังเอกสารสำหรับนำไปใช้ในการทดสอบโปรแกรมจำนวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1) ชุดเอกสารสำหรับใช้ในการฝึกฝนหรือทดสอบโปรแกรม (Training document set) และ ชุดที่ 2) ชุดเอกสารต้นฉบับ (Source document set) โดยเอกสารชุดฝึกฝนเป็นเอกสารที่มีการจำลองการคัดลอกแบบ Copy and paste ร่วมกับการคัดลอกในระดับคำศัพท์ (Lexicon-based changes) เช่น การลบคำ การเพิ่มคำ และการแทนที่คำ

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://copycatch.in.th/competition.html

1 Comment

Comments are closed.