ผลงานขั้นต่ำ

สืบเนื่องจากมีเครื่องมือในการทำงานวิจัยและพัฒนาอยู่แล้วบางส่วน เช่น OpenCV ดังนั้นกรรมการคาดหวังผลงานที่สูงกว่าการนำเครื่องมือใช้งานโดยไม่ได้พัฒนาอะไรเพิ่มเติม

ตัวอย่างผลจากการใช้ OpenCV

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

ตัวอย่างที่ 5