การแข่งขันและการวัดความถูกต้อง

การแข่งขันรอบ 1(ข้อเสนอโครงการ)

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งข้อเสนอโครงการให้กรรมการพิจารณา โดยข้อเสนอจะต้องกล่าวถึงเทคนิคที่คาดว่าจะใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา โดยละเอียด เพื่อให้กรรมการพิจารณาได้ถึงความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ (และเพื่อให้กรรมการจะได้ให้ข้อแนะนำในการพัฒนาได้)

การแข่งขันรอบ 2 (ภูมิภาค)

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแฟ้มวิดีโอยาวประมาณ 5 วินาที จำนวน 50 แฟ้ม (แบ่งเป็น 2 ชุด) ต้องประมวลผลให้เสร็จภายใน 3 ชั่วโมง ผู้แข่งขันจะส่งแฟ้มข้อมูลข้อความ 1 แฟ้ม (ชื่อแฟ้มข้อมูลคือ รหัสโครงการ.txt) ในแฟ้มข้อมูลเขียน ตามรูปแบบ

ชื่อแฟ้มข้อมูลวิดีโอ : ตัวเลขคนที่โปรแกรมนับได้ เช่น

V001 : 5

V002 : 0

V003 : 7

และส่งข้อมูลภาพคนที่ตัดได้ 1 คนต่อ 1 รูป ตั้ง Folder ตามชื่อแฟ้มวิดีโอ เช่น

V001 จะต้องมี 5 รูป (.jpg)

V002 มี Folder ว่าง

V003 จะต้องมี 7 รูป (.jpg)

การแข่งขันรอบ 3 (ชิงชนะเลิศ)

ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับแฟ้มวิดีโอยาวประมาณ 5 วินาที จำนวน 200-400 แฟ้ม (แบ่งเป็น 3 ชุด) ต้องประมวลผลให้เสร็จภายใน 4 ชั่วโมง ผู้แข่งขันจะส่งแฟ้มข้อมูลข้อความ 1 แฟ้ม (ชื่อแฟ้มข้อมูลคือ รหัสโครงการ.txt) ในแฟ้มข้อมูลเขียน ตามรูปแบบ

ชื่อแฟ้มข้อมูลวิดีโอ : ตัวเลขคนที่โปรแกรมนับได้ เช่น

V001 : 5

V002 : 0

V003 : 7

และส่งข้อมูลภาพคนที่ตัดได้ 1 คนต่อ 1 รูป ตั้ง Folder ตามชื่อแฟ้มวิดีโอ เช่น

V001 จะต้องมี 5 รูป (.jpg)

V002 มี Folder ว่าง

V003 จะต้องมี 7 รูป (.jpg)