คำถามและคำตอบ

คำถาม : การแข่งขันในปีนี้ จะมีการแจกชุดข้อมูลฝึกฝนมาให้หรือไม่ครับ
คำตอบ : ไม่มีครับ เรามีเพียง vdo ตัวอย่าง และ format ของการส่งผลลัพธ์
 

คำถาม : การตัดภาพจำนวนคนที่นับได้มาแสดงนั้น มีเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบหรือไม่ครับ เช่น ต้องตัดภาพคนที่นับได้เฉพาะ frame แรกที่ตรวจจับเจอ หรือว่า ตัดภาพคนที่นับได้ในช่วงไหนของวีดีโอก็ได้ครับ
คำตอบ : ไม่มีครับ จะเอาภาพที่ frame ใดก็ได้

 

คำถาม : จาก “หลักการและวัตถุประสงค์” คาดว่าชุดข้อมูลที่ใช้ในการแข่งขันจะมาจากบันทึกวีดีโอของกล้องวงจรปิด จึงอยากสอบถามว่า กล้องวงจรปิดที่ทำการบันทึกวีดีโอนี้ ตัวกล้องมีการเคลื่อนไหวไปมาระหว่างการบันทึกภาพหรือไม่ครับ
คำตอบ : กล้องไม่เคลื่อนไหวครับ