ฐานข้อมูลฝึกฝน Best2019

ผู้จัดมีฐานข้อมูลให้นำไปใช้ฝึกฝน  (Training Set) บางส่วน ซึ่งผู้เข้าแข่งควรสร้างเองเพิ่มเติม เพื่อให้อัตราความถูกต้องสูงตามที่ต้องการ

68PersonsBmp

ST200-1 ST200-2 ST200-3

WD200-1 WD200-2 WD200-3 WD200-4