InterBEST 2009

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Loginดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร/ข้อมูล BEST2009

เอกสารในสำหรับการแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แบ่งคำภาษาไทย BEST2009 ประกอบด้วย

  • เอกสารคำอธิบายการใช้คลังข้อความภาษาไทยแบบแบ่งคำ "BEST2009"
  • เอกสารแนวทางการแบ่งคำภาษาไทย สำหรับ BEST2009
  • คลังข้อความชุดฝึกฝน (Training set)

CategoriesFiles

folder icon 8 คลังข้อความ (Corpus)

คลังข้อความสำหรับใช้ในการฝึกฝนหรือทดสอบโปรแกรมแบ่งคำภาษาไทย ในการแข่งขัน BEST2009

folder icon 2 เอกสารคู่มือ (Guideline)

เอกสารคู่สำหรับการแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แบ่งคำภาษาไทย BEST2009